Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek.wet. Joanna Malinowska-Zagórska

71 39 20 305

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek.wet. Małgorzata Mądrzak - starszy inspektor weterynaryjny ds.zdrowia i ochrony zwierząt -71 39 20 305

inż. Daria Nowak- Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

mgr inż. Paula Fedeczko inspektor weterynaryjny ds.bedpieczeństwa żywności

lek.wet Karolina Gruszka - inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji -71 39 20 305

mgr inż. Elżbieta Sterniczuk- Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

mgr Iwona Sikorska - Główny księgowy - 71 39 20 305

mgr Patrycja Kryś - Księgowy ds. płac i kadr - 71 39 20 305

Katarzyna Szajnowska - referent do spraw administracji 71 39 20 305

mgr inż. Damian Till - Starszy specjalista do spraw informatyki 71 39 20 305