Powiatowy Lekarz Weterynarii

Agnieszka Kobierska

71 39 20 305

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Małgorzata Mądrzak - inspektor weterynaryjny ds.zdrowia i ochrony zwierząt -71 39 20 305

Paula Fedeczko - inspektor weterynaryjny ds.dobrostanu zwierząt i higieny materiału biologicznego -71 39 20 305

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności,

Zespół ds. pasz i utylizacji

Karolina Gruszka - inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji -71 39 20 305

Tomasz Mrukowicz - inspektor weterynaryjny ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt - 71 39 20 305

 

 

Zespół ds. spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

Iwona Sikorska - Główny księgowy - 71 39 20 305

Patrycja Kryś - Księgowy ds. płac i kadr - 71 39 20 305

Katarzyna Szajnowska - Starszy referent do spraw administracji 71 39 20 305

Damian Till - Starszy specjalista do spraw informatyki 71 39 20 305